Navratri Puja

Navratri Puja

Nava implies nine and ratri implies night so navratri implies nine evenings, and it tenth day is known as dashmi and is otherwise called vijaydashmi. There are five sorts of navratri in a year, they are as

1) Vasanta Navratri or Chaitra Navratri

2) Gupt Navratri or Ashadha Navratri

3) Sharadiya Navratri or Maha Navratri

4) Pushya Navratri

5) Magha Navratri

Navratri Puja

RITUALS OF NAVRATRI PUJA –

Navratri puja begins with planting the wheat in a bed of mud on the primary day in the house and watered it day by day amid nine days, at that point put the Maa durga picture and love it with roli, blooms, rice, sindoor, belpatra, abhir, gulal, and light profound with dhoop then recount devi kawach or Durga Saptshati and Durga Stuti.

SAMAGRIM OF NAVARATRI PUJA –

 1. Picture of Maa Durga.
 2. Durga sapthashati.
 3. Kalash with new water,
 4. coconut,
 5. mango leaves and blooms.
 6. Natural products.
 7. Asan to sit.
 8. Dhoop
 9. Cloves, Sindoor,gulal, cardamom.
 10. Roli, paan, moli, rice, supari, panchpatra.
 11. Blossoms

NAVARATRI PUJA MANTRA –

MANTRA FOR SHAILPUTRI:

||Vande Vanchhit Laabhaay Chandrardhkritshekharaam |

Vrisharudham Shooldharaam Shailputriim Yashaswinim ||

MANTRA FOR BRAHMACHARNI:

Ii Dadhaanaa Kar Padaabhyaamakshmala Kamandalu |

Devi Prasidati Mayi Brahmcharinyanuttamaa Ii

MANTRA FOR CHANDRAGHANTA:

Ii Pindaj Pravaarudh Chandkopastrkairyuta |

Prasadam Tanute Madhyam Chandraghanteti Vishrutta ||

MANTRA FOR KUSHMANDA:

Ii Suraasampoornam Kalasham Rudhiraaplutamev Cha |

Dahdana Hastpadmaabhyaam Kushmanda Shubhdasstu Me ||

MANTRA FOR SKANDA MATA:

Ii Sinhaasangataam Nityam Padmaanchit Kardwayaa |

Shubhdaastu Sadaa Devi Skandmata Yashaswini ||

MANTRA FOR KATYANI:

Ii Chandrahaasojjval Karaa Shaardoolvarvaahanaa |

Katyani Shubham Dadyaad Devi Daanavghatini ||

MANTRA FOR KALARATRI:

Ii Ekveni Japakarnppra Nagn Kharaasthita | Lamboshthi Karnika Karni Tailaabhyaktshariirini || Vaam Paadollasalloohlata Kantakbhushanaa | Bardhan Moordham Dhwajaa Krishnaa Kalratribhayankari ||

MANTRA FOR MAHAGOURI 

Ii Shwete Vrishesamarudha Shwetaambardhara Shuchin |

Mahagari Shubham Dadyanmahadev Praodadaa ||

MANTRA FOR SIDDHIDATRI:

I Siddha Gandharva Yakshdyairasurairamarairapi | 

Ii Sevyamaanaa Sadabhuyaat Siddhida Siddhidayini ||

If you have any query then contact us via given details:

Contact Number: +919818543616
Whatsapp Number: +919818543616
Email: info@kamakhyasindoor.com

Or Send us your Query via Given query form for Call Back!